Met een update op Linkedin kun je een link naar een artikel delen of wil je iets anders onder de aandacht brengen. Hoe plaats je deze op Linkedin en hoe pas je de tekst aan?...

Het openingsvenster van Linkedin, waarin alle updates uit en van je netwerk staan kan in de loop van de tijd onoverzichtelijk worden doordat steeds meer contacten de update mogelijkheid beter gaan gebruiken. Hoe kun je filteren in dit overzicht en hoe kun je de gegevens aanpassen...

Berichtje? Prima..